Instalacja najnowszej wersji Redis na Debianie

Instalacja najnowszej wersji Redis na Debianie

redis-white

Jak szybko zainstalować najnowszą wersje serwera Redis na systemie Debian ?

Musimy pobrać źródło serwera, skompilować je oraz odpowiednio ustawić.

A to wszystko w 4 prostych krokach:

1. Aktualizacja pakietów i pobranie pakietu developerskiego:

apt-get update; apt-get install build-essential

2. Pobranie ostatniej stabilnej wersji serwera Redis:

wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

3. Rozpakowanie i kompilacja:

tar -zxf redis-stable.tar.gz; cd redis-stable;make;make install

4. Uruchomienie skryptu instalacyjnego ( dla standardowej instalacji wystarczy akceptować kolejne kroki enterem):

utils/install_server.sh

skrypt skonfiguruje i uruchomi serwer Redis z domyślnymi parametrami.

Domyślny port to: 6379 i plik konfiguracyjny: /etc/redis/6379.conf

W przypadku lokalnego wykorzystania, dla bezpieczeństwa warto od komentować w pliku konfiguracyjnym parametr:

bind 127.0.0.1

I przeładować serwer:

service redis_6379 restart

Działanie Redis możemy sprawdzić prosto z konsoli wykorzystując program redis-cli:

Połączenie:

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

Test:

127.0.0.1:6379> SET test redis-ok
OK
127.0.0.1:6379> GET test
"redis-ok"

Jeżeli w poleceniu GET zwróci wartość „redis-ok”, to działa poprawnie 🙂

Powyższy poradnik to tylko prosta instalacja Redis która może być wykorzystana do celów developerkich. Do zastosowań produkcyjnych poradnik powinien być rozbudowany o odpowiednie ustawienia na poziomie serwera Redis oraz systemu operacyjnego.

PureFTPd + TLS + Debian = 3 min ?

pure-ftpd

PureFTPd + TLS + Debian = 3 min ?

 

PureFTPd jako wydajny i bezpieczny serwer FTP ? TAK !

W gruncie rzeczy to nie lubimy protokołu FTP i gdzie tylko możemy tam stosujemy sftp bądź scp, aczkolwiek niektórzy są bardzo do niego przyzwyczajeni 😉

Przedstawimy jak w prosty sposób uzyskać serwer PureFTPd na systemie Debian 7 ( choć zadziała na starszej wersji jak i też Ubuntu):

apt-get update -y
 apt-get install pure-ftpd -y
 echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/Daemonize
 echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous
 echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/ChrootEveryone
 echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/IPV4Only
 echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/UnixAuthentication
 echo "35000 35999" > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange
 echo "1" > /etc/pure-ftpd/conf/TLS
cd /etc/ssl/private && openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:1024 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
/etc/init.d/pure-ftpd restart

Powyższe polecenia zainstalują serwer PureFTPd, następnie wprowadzone wpisy konfiguracyjne pozwolą na:

– wyłączenie anonimowego logowania.

– włączenie chroot dla konta czyli użytkownik będzie mógł pracować tylko w swoim katalogu.

– włączenie obsługi tylko ipv4 – tu można oczywiście ją włączyć jeżeli jest wymagana.

– włączenie obsługi użytkowników systemowych.

– możliwość połączeń pasywnych na portach od 35000 do 35999

– włączenie obsługi TLS – jest to bardzo zalecane w przypadku logowania się na zdalny serwer

– wygenerowanie certyfikatu SSL do obsługi SSL, możemy go oczywiście zastąpić certyfikatem używanym na stronie internetowej. Tu pojawią się pola do wypełnienia, takie jak: Kod kraju, Województwo, Miasto, Firma, Firma dział, nazwa domeny i adres e-mail. Następnie należy wcisnąć przycisk enter bez nadawania dodatkowych haseł, zostanie utworzony certyfikat

– Zabezpieczenie klucza prywatnego poprzez nadanie odpowiednich  uprawnień.

i restart 😉

PureFTPd bardzo dobrze działa z bazami danych pozwalając ustawić przez nie autoryzacje czy quote. Jednak o tym już w innym wpisie…

Pomocne ?