Supervisor – Kopia wszystkich wiadomości e-mail – DirectAdmin

Exim

Jak uzyskać kopie wszystkich wiadomości e-mail pracowników korzystających z firmowej poczty ?

Dość prosto, musimy tylko przekierować pocztę przychodzącą i wychodzącą pod konkretny adres e-mail.

Zakładamy, że kopia poczty która przychodzi oraz wychodzi z domeny: domena.pl musi trafić do skrzynki: [email protected]

Na środowisku z DirectAdmin robimy to w całości w pliku: /etc/exim/system_filter.exim

Dla poczty przychodzącej:

if ("$h_to:, $h_cc:, $h_bcc" contains "domena.pl")
then
 unseen deliver "[email protected]"
endif

Dla poczty wychodzącej:

if $sender_address: contains "domena.pl"
then
unseen deliver "[email protected]"
endif

Możemy oczywiście przekierować pocztę przychodzącą i wychodzącą na osobne adresy. Po zmianach musimy przeładować Exim’a np. poleceniem: service exim restart

Jednak wygodniejszym sposobem może się okazać zostawienie poczty przychodzącej w folderze „Odebrane”, a wysyłanej w „Wysłane”. Do tego celu użyjemy Sieve – Pingehole, instalacja dla DirectAdmin możliwa jest za pomocą Custombuild.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set pigeonhole yes
./build dovecot
./build roundcube

Po instalacji Dovecot dostanie możliwości filtrowania poczty na wiele sposobów, a całością będzie można zarządzać z poziomu webmaila Roundcube. Konfiguracja filtrowania  znajdziemy w menu: Ustawienia -> filtry. By przekopiować pocztę wysyłaną z serwera wystarczy utworzyć nowy filtr z ustawieniami jak na poniższym obrazku i zapisać.

Roundcube Webmail    Filtry

 

 

 

Finalna konfiguracja pozwoli na przesyłanie kopi poczty z domeny: domena.pl do skrzynki [email protected] zapisując wiadomości przychodzące do folderu „odebrane”, a wychodzące do folderu „wysłane”.