Instalacja najnowszej wersji Redis na Debianie

Instalacja najnowszej wersji Redis na Debianie

redis-white

Jak szybko zainstalować najnowszą wersje serwera Redis na systemie Debian ?

Musimy pobrać źródło serwera, skompilować je oraz odpowiednio ustawić.

A to wszystko w 4 prostych krokach:

1. Aktualizacja pakietów i pobranie pakietu developerskiego:

apt-get update; apt-get install build-essential

2. Pobranie ostatniej stabilnej wersji serwera Redis:

wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

3. Rozpakowanie i kompilacja:

tar -zxf redis-stable.tar.gz; cd redis-stable;make;make install

4. Uruchomienie skryptu instalacyjnego ( dla standardowej instalacji wystarczy akceptować kolejne kroki enterem):

utils/install_server.sh

skrypt skonfiguruje i uruchomi serwer Redis z domyślnymi parametrami.

Domyślny port to: 6379 i plik konfiguracyjny: /etc/redis/6379.conf

W przypadku lokalnego wykorzystania, dla bezpieczeństwa warto od komentować w pliku konfiguracyjnym parametr:

bind 127.0.0.1

I przeładować serwer:

service redis_6379 restart

Działanie Redis możemy sprawdzić prosto z konsoli wykorzystując program redis-cli:

Połączenie:

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

Test:

127.0.0.1:6379> SET test redis-ok
OK
127.0.0.1:6379> GET test
"redis-ok"

Jeżeli w poleceniu GET zwróci wartość „redis-ok”, to działa poprawnie 🙂

Powyższy poradnik to tylko prosta instalacja Redis która może być wykorzystana do celów developerkich. Do zastosowań produkcyjnych poradnik powinien być rozbudowany o odpowiednie ustawienia na poziomie serwera Redis oraz systemu operacyjnego.